Rahbariyat 2019-06-13T22:41:59+00:00

Kudaybergenov J.Sh.  –  +998 78-129-40-40

Kudaybergenov J. Sh.   – +998 78 1294040   Qabul vaqtlari: 11:00 – 13:00

Qudratov Gʻ.X.   – +998 78 1294040   Qabul vaqtlari:  11:00 – 13:00

Badalov Sh.J.  – +998 78 1294040   Qabul vaqtlari:  11:00 – 13:00

Sulaymonov F.Sh. (KADRLAR BOʻLIMI) – +998 78 1294040 (114) Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00

Eshanxanov S.S. (YURIST KONSULT) –  +998 78 1294040 (125) Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00

Aripov A.K. (JAMOATCHILIK BILAN ISHLASH BOʻLIMI) +998 78 1294040 (115) –  Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00

Allaberganov R.Q. (OʻQUV BOʻLIMI) – +998 78 1294040 (123)  Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00

Xabibullayev A. Sh. (TALABALAR BOʻLIMI) – +998 78 1294040 (128)  Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00
Allakuliyev A.B. (XALQARO HAMKORLIK BOʻLIMI) – +998 78 1294040 (137)  Qabul vaqtlari: 10:00 – 12:00

Berdikulov M. A. (Biznes boshqarish) –  +998 78 1294040 (132) Qabul vaqtlari: 14:00 – 16:00

Saidov K. B.  (Arxitektura va shaharsozlik/Qurilish) –  +998 78 1294040 (131) Qabul vaqtlari: 14:00 – 16:00

Meyliyev N. X.  (Turizm) –  +998 78 1294040 (130) Qabul vaqtlari: 14:00 – 16:00

Mamayunusov I.T.  (Muqobil energiya) –  +998 78 1294040 (144) Qabul vaqtlari: 14:00 – 16:00